CIF ir DOMESTOS akcijos taisyklės

 

       Prekybinės loterijos „Pirk su AČIŪ ir laimėk“ rengimo sąlygos:

1.    LOTERIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS:

1.1.    Loterijos užsakovas, prekių platintojas ir organizatorius yra „Unilever Lietuva distribucija“, UAB, įmonės kodas 302934651, juridinis adresas: Skuodo g. 28, LT-89100 Mažeikiai, toliau tekste „Organizatorius“.

1.2.    Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Loterija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius – UAB „Vexillum“, bendrovės registracijos Nr. 125568314, juridinis adresas M.K.Paco g. 4, Vilnius, Lietuva. Toliau tekste – „Koordinatorius“.

2.    LOTERIJOS VIETA
2.1.    Loterijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Loterijos produktais.

3.    LOTERIJOS TRUKMĖ
3.1.    Loterija vyksta nuo 2015 m. kovo 3 d. (pirmoji Loterijos diena) iki 2015 m. kovo 23 d. (paskutinė Loterijos diena).
3.2.    Loterijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Loterijoje.

4.    LOTERIJOS DALYVIAI
4.1.    Loterijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Loterijos laikotarpiu (nuo 2015 m. kovo 3 d. iki 2015 m. kovo 23 d.) įsigiję bent 1 (vieną) iš „Maxima“ prekybos tinkle parduodamų „Cif“ arba „Domestos“ produktų, nurodytų 4.2 punkte, ir įvykdę žaidimo sąlygas, kaip  nurodyta 6.2. punkte.
4.2.    Loterijoje dalyvaujančius produktus rasite 1 Priede.
4.3.    Loterijos dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su įmonėmis UAB  „Vexillum“,  UAB „Unilever Lietuva distribucija“ ir UAB „MAXIMA GRUPĖ”, taip pat su asmenimis, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais su šiomis įmonėmis (įskaitant jų šeimų narius, tėvus, vaikus, sutuoktinius ir kitus giminaičius, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos).

5.    PRIZŲ FONDAS
5.1.    Dulkių siurblys – robotas „iRobot“ - 1 vnt.
5.2.    „Cif“ ir „Domestos“ dovanų rinkiniai, kuriuos sudaro: Domestos CITRUS, Domestos Total Hygiene OCEAN FRESH, Domestos 3in1 Cage GOLDEN SPLASH, Domestos Attax cageless stripe TROPICAL, Domestos Turbo Fresh cage LAVENDER&MINT  - 30 vnt.
6.    DALYVAVIMO SĄLYGOS
6.1.    Asmenys, norintys dalyvauti Loterijoje ir laimėti vieną iš Loterijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Loterijos metu (nuo 2015 m. kovo 3 d. iki 2015 m. kovo 23 d.)  įsigyti bent vieną Loterijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.
6.2.    Asmenys, pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „Cif“ ar „Domestos“ produktus, bus automatiškai užregistruojami loterijoje.
6.3.    Papildoma registracija dalyvauti loterijoje nereikalinga.
6.4.    Vienas dalyvis gali dalyvauti Loterijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Loterijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.
6.5.    Jei asmuo nenori dalyvauti Loterijoje, jis turi kreiptis į Loterijos koordinatorių, tel. +370 5 2709372, +370 65097096 arba el. paštu vexillum@vexillum.lt  nurodant „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ numerį ir atšaukti dalyvavimą Loterijoje. Atlikus šiuos veiksmus, asmuo bus pašalintas iš Loterijos dalyvių sąrašo.
6.6.    Atsiimant prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelę.
6.7.    Jei prizo laimėtojas atsiimant prizus negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant akcijos produktus, nurodytus 4.2. punkte, prizas nebus išduotas.
6.8.    Dalyvaudamas Loterijoje dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami marketingo tikslais ir suteikti Loterijos Organizatoriui. Visa asmeninė informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Loterijos dalyvių pateikta su dalyvavimu Loterijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.
6.9.    Loterijoje dalyvaus tik asmenys, akcijos laikotarpiu (nuo 2015 m. kovo 3 d. iki kovo 23 d.) pirkę bent vieną akcijos produktą, kurie nurodyti 4.2 punkte ir atsiskaitant pateikę „Maxima“ lojalumo kortelę „Ačiū“.

7.    LOTERIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
7.1.    2015 m. kovo 26 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė loterijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
7.2.    Jo metu remiantis atsitiktinumo principu bus nustatytas 31 (trisdešimt vienas) laimėtojas, kuriems bus išdalinti 5 punkte nurodyti prizai.
7.3.    Tuo atveju jei nugalėtojai nesugebėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar neatitiktų 6 punkte pateiktų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam laimėtojui nustatyti.

8.    LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
8.1.    Lošimo nugalėtojai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 2 darbo dienas po lošimo ir bus ten laikomi dvi savaites po paskutinės lošimo dienos.
8.2.    Laimėtojai, norintys atsiimti prizą, privalo patys susisiekti su loterijos koordinatoriumi telefonais (8 5) 2709372, +370 650 97096 arba el. paštu vexillum@vexillum.lt.9.    PRIZŲ ATSIĖMIMAS
9.1.    Nugalėtojai prizus gali atsiimti iki 2015 m. balandžio 14 d. Po 2015 m. balandžio 14 d. prizai nebus išduodami ir liks Organizatoriaus nuosavybėje.
9.2.    Visi laimėtojų sąrašuose paskelbti asmenys, atsiimdami prizą, privalo pateikti Loterijos koordinatoriui „Maxima“ lojalumo kortelę „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant akcijos produktus, išvardintus 4.2. punkte.
9.3.    Norėdami atsiimti prizus, laimėtojai privalo atvykti į UAB „Vexillum“, M. K. Paco g. 4, Vilnius LT-10309, darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 valandos. Tel.: +370 5 2709372, +370 650 97096.
9.4.    Jei laimėtojas negali atvykti atsiimti prizo pats, tą gali padaryti jo įgaliotas asmuo (pavyzdžiui, šeimos nariai).
9.5.    Atsiimdamas prizą, laimėtojas ir Loterijos rengėjai pasirašo prizo priėmimo–perdavimo aktą. Atsiėmę prizą ir pasirašę priėmimo - perdavimo aktą, prizų laimėtojai neturi teisės kreiptis į Loterijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.
9.6.    Loterijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
9.7.    Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
9.8.    Loterijos rengėjai neatsako už Loterijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Loterijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

10.     SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1.    Loterijos dalyviai turi teisę iki 2015 m. balandžio 14 d. teikti skundus dėl Loterijos eigos. Skundus galima pateikti Loterijos koordinatoriui raštu, adresu UAB „Vexillum“ M. K. Paco 4, Vilniuje, tel. +370 5 2709372, +370 65097096, el. paštas vexillum@vexillum.lt.
10.2.    Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Loterijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

11.      PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma ir išsami informacija apie Loteriją teikiama telefonais +370 5 2709372, +370 65097096 ar el. paštu vexillum@vexillum.lt .

 
smart foreash